Autorskie rozwiązania systemu
lojalnościowego STZ charakteryzują
się:

wieloplatformowością

różnymi typami nośników danych

różnymi kanałami dostępu

dowolnymi schematami wynagradzania klientów

Tworzymy i wdrażamy
wysokospecjalistyczne oprogramowanie
wspomagające zarządzanie
przedsiębiorstwem.

Systemy Klasy:

CRM (Customer Relationship
Management)

ERP (Enterprise Resource Planning)

Zaprojektujemy i wykonamy dla Twojej
firmy:

korporacyjne strony internetowe i
intranetowe

portale internetowe
aplikacje webowe
systey sprzedarzy internetowej

Tworzymy oprogramowanie zgodnie
ze Światowymi Standardami.

Kreatywna i ambitna grupa programistów sprosta każdemu wyzwaniu.

Jnnowacyjność naszych rozwiązań jest bezkonkurencyjna

Jeżeli mają Państwo pytania prosimy skorzystać z formularza, lub podać Swój
nr. telefonu, pod którym nasz doradca
będzie mógł skontaktować się z Państwenw ciągu 24h.

telefon:

wyślij

»kliknij by wypełnić formularz

Essyo.pl
Essyo Sp. z.o.o.
ul. Chorzowska 12
44-100 Gliwice
tel/fax: +48 (32) 230 20 39
e-mail: bok@essyo.pl

NIP: 577-188-48-38
Regon: 152188655
KRS: 0000.222257

Polityka prywatności G.M.B.A Sp. Z. O o

Zakres
G.M.B.A Sp. z. oo szanuje prawo każdej osoby fizycznej do prywatności. Nasza polityka w tym zakresie wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przetwarzamy oraz chronimy dane osobowe, a także, w jaki sposób każda osoba, której dane przetwarzamy, może podejmować decyzje, co do sposobu ich wykorzystania.. G.M.B.A dostarcza swoim klientom dane oraz rozwiązania zawierające dane osobowe. Podczas wykonywania swoich zadań, w odniesieniu do danych osobowych, przestrzegamy zasad ustalonych w opisanej poniżej polityce prywatności.

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następujące znaczenie zdefiniowanych zwrotów:
Essyo – G.M.B.A Sp. z. O o- właściciel marki Essyo
Dane osobowe – Informacje, które umożliwiają identyfikację osoby fizycznej, Potencjalny klient – firma (lub jej przedstawiciel), z którą Essyo pozostaje w kontaktach handlowych, jednak nie zawarł do tej pory żadnej umowy Klient – firma (lub jej przedstawiciel), z którą Essyo zawarł umowę i na rzecz, której świadczy usługi.

Zbieranie informacji
Essyo zbiera dane osobowe, takie jak imię, adresy, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów. Proces ten odbywa się  poprzez kwestionariusze, promocje, naszych partnerów, źródła publiczne, zbiory danych udostępnione komercyjnie oraz naszą stronę internetową. Do celów wymienionych poniżej, dane osobowe mogą być przechowywane w postaci umożliwiającej ustalenie tożsamości osób, do których się odnoszą albo w postaci zagregowanej, uniemożliwiającej identyfikację konkretnej osoby.

Dane osobowe mogą być gromadzone drogą elektroniczna poprzez kwestionariusze znajdujące się na naszych stronach internetowych., jak również we współpracy z potencjalnymi i obecnymi klientami Essyo. Działania te mają nam pomóc efektywnie realizować cele biznesowe. „Przeszukiwanie” danych osobowych może nastąpić w momencie zamawiania informacji od Essyo, rejestracji w bezpłatnych próbnych serwisach, subskrypcji informacji o określonych produktach i usługach lub też w przypadku brania udziału w specjalnej ofercie lub konkursie Essyo.

Możemy także użyć techniki cookies dla zidentyfikowania osób wielokrotnie odwiedzających nasze strony internetowe oraz dla zebrania danych statystycznych, które pozwolą uczynić naszą stronę bardziej przyjazną dla użytkowników.

Przetwarzanie oraz ujawnienie danych – Essyo, firmy z grupy Essyo oraz nasi partnerzy i klienci (w zakresie udostępnionym przez Essyo) mogą przetwarzać dane osobowe w celu:

  • - realizacji projektów i analiz
  • - reklamy swoich produktów i usług
  • - rozwoju produktów oraz ich testowania
  • - potwierdzania tożsamości oraz ograniczania oszustw
  • - wspierania relacji z klientami
  • - planowania pracy, zarządzania oraz podejmowania decyzji strategicznych
  • - utrzymania jakości i integralności danych oraz ich uaktualniania i oceny

Wszelkie dane osobowe, jakie posiada Essyo są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ponadto, dane osobowe zbierane na podstawie dobrowolnie wypełnionych kwestionariuszy są przetwarzane zgodnie z zakresem oświadczenia dotyczącym przetwarzania i ujawniania tych danych, zawartym w tych kwestionariuszach.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby produktów i usług Essyo mogą zostać przekazane i przetwarzane przez firmę z grupy Essyo, po uzyskaniu właściwego zezwolenia. Dane te mogą zostać przekazane poza wskazaną grupę jedynie do naszych zakontraktowanych dostawców, którzy przetwarzają dane w naszym imieniu dla naszych klientów i ich podwykonawców. Upewniamy się wówczas, czy zostały zastosowane właściwe zabezpieczenia określone w umowie. Wymienione podmioty mogą się znajdować na terytorium Polski lub za granicą.

Essyo może także ujawnić dane osobowe, gdy jest to wymagane bezwzględnie przez obowiązujące przepisy prawa lub w związku z postępowaniem sądowym.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdy ma możliwość dostępu do treści swoich danych, do ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. Może to uczynić w każdej chwili przez kontakt z Essyo. Każdy może też odmówić korzystania z rozwiązań takich jak cookies.

Kontakt z nami

Każdy, kto chce otrzymać informacje dotyczące naszej działalności, poprawić swoje dane osobowe lub wycofać zgodę na ich przetwarzanie powinien skontaktować się z Essyo pisząc na adres:

G.M.B.A Sp. z. Oo

ul. Kacza 3

44-240 Żory

lub drogą mailową na office@essyo.pl

Pozostałe istotne informacje

Wypełnianie zobowiązańM – Bazy danych osobowych Essyo zostały zarejestrowane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Wprowadziliśmy rozwiązania zapewniające kompleksowe wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych właściwych aktów prawnych. Ponadto Essyo współpracuje ze znanymi organizacjami podejmującymi działania w celu ochrony prywatności konsumentów, takimi jak Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego.

Cookies – Istnieje możliwość ustawienia przeglądarki internetowej użytkownika w taki sposób by każdorazowo, gdy odwiedzi strony internetowe Essyo zawierające technologię cookies, był informowany o możliwości otrzymania plików cookies. Daje to użytkownikowi możliwość wyboru i akceptacji tej technologii. Szczegóły wyjaśniające zasady działania cookies są dostępne na www.cookiecentral.com.

Inne strony internetowe – Strona internetowa Essyo może zawierać linki do innych stron, które znajdują się poza naszą kontrolą i nie obejmuje ich nasza polityka prywatności. W momencie wejścia na inną stronę za pomocą wspomnianych linków operatorzy odwiedzonych stron mogą zbierać dane osobowe na swój własny użytek i zgodnie z ich polityką prywatności, która może różnić się od naszej.

Zmiany własnościowe - W trakcie rozwoju Essyo mogą nastąpić zmiany własnościowe w ramach grupy G.M.B.A, zmiany jego udziałowców, wśród spółek zależnych i oddziałach. W tego typu sytuacji, dane osobowe są traktowane jako własność firmy, która podlega transferowi. W przypadku zaistnienia tej sytuacji, nowy właściciel ma obowiązek spełnić wszystkie zobowiązania wynikające z Ustawy o Ochronie Danych Osobowych (oraz przepisów wykonawczych), na poziomie świadczonym przez Essyo do czasu zmiany.

Bezpieczeństwo – Kwestie związane z zabezpieczeniem danych osobowych mają priorytetowe znaczenie w działalności Essyo. Dokonujemy wszelkich koniecznych inwestycji dla utrzymania naszych stron internetowych oraz systemów informatycznych bezpiecznymi oraz dla zapobieżenia możliwości uzyskania dostępu do danych osobowych przez jakiekolwiek osoby niepowołane.

Zmiany w naszej polityce prywatności – Essyo zastrzega sobie prawo do aktualizacji i korygowania swojej polityki prywatności. Wszelkie zmiany, jakie mogą być wprowadzone do naszej polityki prywatności zostaną ogłoszone na tej stronie i zawierać będą wyraźne zaznaczenie daty wprowadzenia zmiany.

Copyright © Essyo.pl 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone

Nazwisko:
Email:
Telefon:
Treść:
Wyślij