RODO – klauzule informacyjne

 

 

Ochrona Danych Osobowych

Witamy na naszej stronie internetowej. ESSYO Sp. z o.o. niezwykle poważnie podchodzi do ochrony Państwa danych osobowych. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązuje dla całej strony internetowej, za którą jest odpowiedzialna ESSYO Sp. z o.o.

Poniżej informujemy o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe obejmują wszystkie dane, które można odnieść do Państwa osobiście, np. nazwisko, imię, adres, adresy e-mail. Podjęliśmy drobiazgowe środki zabezpieczające, techniczne jak
i operacyjne, aby chronić Państwa dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Nasze procedury zabezpieczające są regularnie kontrolowane i dostosowywane do postępu technologicznego.

 

 

Administrator Danych

Administratorem zgodnie z art. 4 ust. 7 unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest podmiot:

 • ESSYO Sp. z o.o., ul. Jagiełły 9G, 41-707 Ruda Śląska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowic – Wschód, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000222257, NIP: 5771884838, REGON: 152188655.
 • + 48 514 012 012,
 • bok@essyo.pl.

 

Jako Administrator Danych, jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych, sposobu ich wykorzystywania zgodnego z obowiązującymi przepisami prawa. Wszelkich dodatkowych informacji możecie Pastwo zasięgnąć po przez wysłanie zapytania na nasz adres mailowy bok@essyo.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty, zaadresowanej na adres firmy z dopiskiem „IOD”.

 

 

Państwa prawa

Na każdym etapie przetwarzania przez nas danych, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez nas danych oraz uzyskania kopii tych danych, art. 15 RODO,
 • modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania; art.16 RODO,
 • całkowitego usunięcia swoich danych (,,prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne, art. 17 RODO,
 • niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu, art. 22 RODO,
 • wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania zgody), art. 21 RODO,
 • przeniesienia danych do innego Administratora Danych, jeśli dane przetwarzane są w związku z udzieloną zgodą lub zawartą umową, art. 20 RODO.

 

Posiadają Państwo wobec nas wymienione powyżej prawa w zakresie Państwa danych osobowych. Zgłoszenia realizacji praw mogą Państwo dokonać przekazując nam wypełniony wniosek.

 

 

Cel przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 • Dane osobowe kontrahentów

  Dane osobowe kontrahentów, które znajdują się w zasobach naszej firmy ESSYO Sp. z o.o. przetwarzamy celem realizacji umowy. Dane te przetwarzamy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

 • Dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową

  Windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych. Dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Prowadzenie statystyk

  Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez nas działań, co pozwala nam na usprawnienie prowadzonej przez nas działalności. Dane przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 • Korespondencja

  Dane dotyczące nadawców i odbiorców korespondencji przetwarzamy celem realizacji właściwego obiegu i nadzoru nad korespondencją, realizując swój prawnie uzasadniony cel.

 • Dane kandydatów do pracy

  Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy w oparciu o ich zgodę. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji.

 • Dane pracowników

  Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów m.in. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy.

 • Marketing

  Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność. Dane te przetwarzamy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód.

 

 

Czas przechowywania danych osobowych

 • Dane osobowe będą przechowywane do czasu wykonania przedmiotu zamówienia lub wypełnienia zobowiązań umownych. Wystawione faktury w związku z wykonaną usługą będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W szczególnych przypadkach np. windykacji należności, dane osobowe mogą być archiwizowane przez dłuższy okres czasu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody, do ustania celu przetwarzania lub jej cofnięcia.

 

 

Przekazywane Państwa Danych do krajów spoza UE/EOG

Obecnie Państwa dane pozostające w naszych zasobach nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (UE). Jeżeli dojdzie do takiego przekazania, niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie i zamieścimy informacje na ten temat na stronie internetowej, w niniejszym Regulaminie.

 

 

Zautomatyzowany proces decyzyjny

W naszej firmie nie stosuje się zautomatyzowanego procesu decyzyjnego (w tym profilowania)
w rozumieniu art. 22 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych. Jeżeli w przyszłości takie procesy będą stosowane, osoby, których dane dotyczą zostaną o tym poinformowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi.

 

 

Dodatkowe Informacje

Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Niniejsza Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018r. do odwołania i realizuje obowiązek prawny wynikający z art. 13 – 14 RODO. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, zawsze w celu poprawy, jakości świadczonych przez nas usług oraz w poszanowaniu Państwa praw i prywatności.

 

 

Zastosowanie wtyczek social media

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące wtyczki social media:

 • Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
 • Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
 • LinkedIn (operator: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia)

 

Informacje dotyczące zakresu, rodzaju i celu przetwarzania danych oraz praw i możliwości ustawień chroniących Państwa prywatność znajdą Państwo we wskazówkach dotyczących ochrony danych osobowych operatora danego serwisu społecznościowego. Można je znaleźć pod następującymi adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close